Sơ bộ đánh giá mức độ hẹp van động mạch chủ bằng siêu âm Doppler
Cập nhật:05/10/2018 2:34:38 CH
Nguyễn Cửu Long
 Bản in]

BannerLink_1

Dành cho quảng cáo

Dành cho quảng cáo 1

Đối tác

Dành cho quảng cáo

Dành cho quảng cáo 2