Phải có các sự bô ban giao triều Nguyễn kiêm nhiệm vụ đặt lò sứ Trung Hoa làm đồ sứ cho triều đình
Cập nhật:05/11/2018 2:24:47 CH
Phạm Huy Tùng
 Bản in]

BannerLink_1

Dành cho quảng cáo

Dành cho quảng cáo 1

Đối tác

Dành cho quảng cáo

Dành cho quảng cáo 2